ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Το σύστημα των εξωτερικών σταθερών ή κινητών περσίδων αλουμινίου Μ5600 Solar Protection που διαθέτει η ALUMIL, χαρακτηρίζεται από μεγάλη πληθώρα επιλογών τόσο σε διαστάσεις όσο σε σχήμα, προσφέροντας ποικιλία αρχιτεκτονικών λύσεων και μοντέρνα εξωτερική εμφάνιση σε κάθε κτίριο.

Όσον αφορά στα βασικά χαρακτηριστικά οι περσίδες του συστήματος διαθέτουν ελλειψοειδή σχεδιασμό (ατρακτοειδή μορφή), υπάρχει η δυνατότητα με λίγα προφίλ να δημιουργηθούν διάφορα σχήματα, ενώ έχει προβλεφθεί η συνεργασία με υαλοπετάσματα και φωτοβολταϊκά στοιχεία. Το σύστημα εφαρμόζεται σε υαλοπετάσματα «με καπάκι» (standard) ή απευθείας στην τοιχοποιία. Οι περσίδες δύναται να τοποθετηθούν οριζόντια ή κάθετα και να είναι σταθερές ή κινητές (χειροκίνητα ή αυτόματα με τη χρήση αυτοματισμών κινήσεως), ενώ διατίθενται σε μια μεγάλη γκάμα διαστάσεων με πλάτος από 100mm έως 800mm.

Το σύστημα αποτελεί μια οικολογική εναλλακτική για την ηλιοπροστασία, το φωτισμό και τη θέρμανση κτιρίων.

Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της ALUMIL έχουν πιστοποιηθεί με το ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001. Παράλληλα, η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της εταιρίας είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής Qualicoat και RAL (GSB). Τα βαφεία της εταιρίας είναι πιστοποιημένα

 

M 5600 Solar Protection

Η ολοένα αυξανόμενη σημασία της ηλιοπροστασίας στην αρχιτεκτονική, σε συνδυασμό με τις νέες τάσεις για μεταλλικά κτίρια, δημιούργησε την ανάγκη σχεδιασμού νέων προσόψεων και κατ΄ επέκταση νέων προϊόντων προφίλ αλουμινίου. Το σύστημα ηλιοπροστασίας Μ 5600 Solar Protection προσδίδει μοντέρνα εξωτερική εμφάνιση σε κάθε κτίριο. Οι περσίδες του έχουν ελλειπτική φόρμα, διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη, ενώ επίσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερής και κινούμενης περσίδας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Ατρακτοειδής μορφή
 • Ενός ή τριών μερών
 • Δυνατότητα διαφόρων σχημάτων με λίγα προφίλ
 • Δυνατότητα συνεργασίας με υαλοπετάσματα

 

 • Σχεδιασμένο σαν οικολογική εναλλακτική για την ηλιοπροστασία, το φωτισμό και τη θέρμανση κτιρίων
 • Εφαρμόζεται σε υαλοπετάσματα “με καπάκι” (standard) ή απευθείας στην τοιχοποιία
 • Με δυνατότητα σταθερών ή κινούμενων ελλειπτικών περσίδων
 • Κυμαινόμενο πλάτος περσίδας (από 100mm έως 800mm)
 • Συνθέτει μια σύγχρονη εναλλακτική εμφάνιση για κάθε κτίριο

Κατασκευαστικές δυνατότητες της Σειράς :

 • Οριζόντιες σταθερές περσίδες
 • Κάθετες σταθερές περσίδες

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

 • ενιαίες περσίδες πλάτους από 100 έως 300mm
 • σύνθετες περσίδες πλάτους 320 έως 800 mm
 • δυνατότητα συνεργασίας με υαλοπέτασμα Μ6 Solar Standard Plus
 • δυνατότητα κατασκευής περσίδων με σταθερή κλίση αλλά και ρυθμιζόμενη με προσαρμογή εξαρτημάτων και μηχανισμών κίνησης.