ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΚΑΛΕΣ

Κατασκευάζουμε σκάλες εσωτερικού χώρου και εξωτερικού και πιο συγκεκριμένα μεταλλικές σκάλες (inox)γυάλινες σκάλες ή και συνδυασμό αυτών. Η εταιρία αναλαμβάνει τη μελέτη και την κατασκευή της σκάλας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.